αναζήτηση
 
Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και πατήστε "εύρεση"
 
Όνομα:
Επώνυμο:
Χωριό Χωριό:
 
 

Τελευταία ενημέρωση : 17/10/2021

Οι μετανάστες που περιλαμβάνονται στο αρχείο του παρόντος ιστοχώρου είναι μετανάστες του τέως Δήμου Λεύκτρου που εισήλθαν στις ΗΠΑ μέσω του Σταθμού Υποδοχής της Νήσου Έλλις της Νέας Υόρκης κατά το διάστημα 1892-1924. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει το αρχείο μας έχουν αντιγραφεί (και ταυτόχρονα μεταγραφεί στην Ελληνική γλώσσα) από το διαφυλαχθέν και, εντωμεταξύ, ψηφιοποιηθέν αρχείο του τότε Σταθμού.

Επειδή το αρχείο μας τηρείται στην Ελληνική γλώσσα, μιά αναζήτηση θα πρέπει να γίνει στην Ελληνική. Για τους Αμερικανούς επισκέπτες μας που πιθανόν δεν έχουν “φορτωμένο” το ελληνικό σετ χαρακτήρων έχομε προβλέψει τη χρήση ιδεατού, virtual, Ελληνικού πληκτρολογίου. Σε κάθε περίπτωση, για να υπάρξει αποτέλεσμα σε μιά αναζήτηση θα πρέπει να πληκτρολογηθούν οι 4 πρώτοι, τουλάχιστον, χαρακτήρες του Επωνύμου του μετανάστη.

To facilitate our American visitors and save them the inconvenience to search for and download the Greek character set we have embedded a virtual Greek Keyboard. An additional note: for a search to have results one needs to type the first four, at least, characters of an immigrant’s last name.