Επιλέξτε  Έτος, Πλοίο και Ημερομηνία για να δείτε τους μετανάστες του τέως Δήμου Λεύκτρου που έφθασαν στην Αμερική την συγκεκριμένη ημερομηνία.
1893   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1902   1903   1904   1905   1906   1907   1908   1909   1910   1911   1912   1913   1914   1915   1916   1917   1919   1920   1921   1922   1923   1924

1895

SS Obdam